Przed kilkoma minutami zakończyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze na którym ustępujący zarząd podusmował swoją pracę w latach 2020-2021. Wybrano nowy oraz komisję rewizyjną na kolejną kadencję.

Skład nowego zarządu Klubu:
?Przemysław Łabuz
?Józef Lewandowski
?Piotr Chrząszcz
?Przemysław Wojtyła
?Grzegorz Truszczyński
?Magdalena Szczepańska

Skład komisji rewizyjnej:
?Krystian Pasternak
?Stanisław Gierak
?Mateusz Paprocki

W najbliższych dniach spośród osób wybranych do zarządu zostanie wybrany prezes Klubu.

Dziękujemy wszystkim przybyłym na spotkanie oraz życzymy samych sukcesów nowemu zarządowi.

Podziękowania również dla Pana Piotra Wdowiaka za umożliwienie przeprowadzenia zebrania w Hotel Abis Bystrzyca Kłodzka.